Terms

Användarvillkor för SPCI Global Pulp and Paper Community (i texten angivet som SGPPC)

1. För att kunna bli medlem i SPCI Global Pulp and Paper Community behöver du acceptera SGPPC:s användarvillkor samt bekräfta din registrering genom att klicka på en länk som du fått till den e-postadress du har angivit.

Du som användare ansvarar själv för att hålla ditt lösenord skyddat från obehörig användning av andra. Du ansvarar också själv för att logga ut från ditt konto när du avslutar ditt besök på SGPPC. SGPPC tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppkomma till följd av att annan fått kännedom om medlems lösenord.

2. SGPPC:s plattform är öppen för alla verksamma inom den globala skogsindustrin att bli medlem i och ta del av. För att kommentera, dela med sig, aktivt delta eller interagera och ta kontakt med andra medlemmar, krävs att man är inloggad som medlem.

För att bli medlem registrerar du ett konto på www.spci.se. Vid kontoregistreringen uppger du ditt förnamn, efternamn, din e-postadress, adress, kön, födelsedatum samt väljer ett lösenord.

3. Du är själv ansvarig för den information som du skriver på din profilsida på SGPPC. Din publika profilsida kan nås av alla medlemmar i SGPPC. På profilsidan visas all information som du har angett om dig själv, utom sådan information där det vid registreringen uttryckligen stått att den inte visas ut publikt, eller där du själv valt, via "Settings", att dölja informationen för medlemmar som inte är bland dina utvalda kontakter. Även där du väljer att dölja din information för övriga besökare och medlemmar på SGPPC, kan SGPPC använda informationen i statistiksyfte och marknadsföring, men aldrig genom att avslöja identiteten bakom informationen.

4. Du ansvarar själv för allt material som du laddar upp på SGPPC. Det betyder att SGPPC friskrives från utgivaransvar för bilder du laddar upp eller text du skriver i exempelvis kommentarer, på events, i diskussioner eller på andra platser i communityt där det är möjligt för deltagare att interagera, som bryter mot svensk lag eller andra regelverk. Det innebär att du som privatperson ansvarar för att information eller material som du laddar upp på SGPPC inte ska vara stötande, kränkande, rasistiskt, nedsättande, utgöra hot, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla våldsskildringar eller barnpornografiskildringar, utgöra uppmaning till brott eller annat som nämns i den svenska Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Du ansvarar också för att det material du laddar upp eller delar med dig av på SGPPC inte är ägnat att sprida datavirus, eller på annat sätt är ägnat att störa eller förstöra den tekniska plattform som communityt bygger på. Material som du skriver eller laddar upp på publika sektioner på SGPPC, som till exempel i forum, kan ses av alla besökare på SGPPC och även nås utifrån av till exempel sökmotorer. Det du skriver eller laddar upp ska du själv ha upphovsrätten till. Det innebär att du ansvarar för att det du skriver eller laddar upp på SGPPC inte är copyrightskyddat av annan, eller att materialet på annat sätt bryter mot upphovsrätt eller är kopierad eller tagen från tredje part. Genom att delta med ditt material på publika sektioner som går att nås av alla besökare på SGPPC, medger du också att materialet lagras i SGPPC:s databas. SGPPC kommer att kontakta myndigheter när så behövs vid eventuella förseelser kopplade till ovanstående ansvar hos den enskilde deltagaren i SGPPC.

SGPPC friskrives från allt ansvar för konsekvenser som kan uppkomma till följd av datavirus, upphovsrättsintrång eller andra omständigheter som omnämns under denna punkt 4.

Det du skriver eller laddar upp har du själv upphovsrätten till, vilket innebär att SGPPC inte längre äger rätten till ditt material när du begärt uträde ur communityt och ditt konto raderats.

5. SGPPC är avsett att vara en plattform för att dela information, finna nya kontakter mellan verksamma inom den globala skogsindustrin. SGPPC är inte avsett för kommersiellt bruk, försäljning eller marknadsföring av företag, varor eller tjänster. Det är inte heller tillåtet att använda SGPPC:s funktioner eller kommunikationsverktyg i syfte att primärt nå kommersiell vinning, eller för försäljning, marknadsföring eller dylikt. SGPPC tillhandahåller speciella kanaler för detta ändamål, såsom grupper. Det är vidare förbjudet att använda SGPPC eller dess kommunikationsverktyg för så kallad MLM-verksamhet, Multi Level Marketing. Det är också förbjudet att för eget bruk utanför SGPPC kopiera och använda redaktionellt material eller annat material skrivet eller uppladdat av andra medlemmar, om inte upphovsmannen till materialet givit sitt medgivande.

6. SGPPC tar inte ansvar över att moderera eller redigera i medlemmars information eller sådant som deltagare i SGPPC har publicerat. I stället tillhandahåller SGPPC möjlighet för så kallad abuse-anmälning. SGPPC har dock friheten att välja att radera eller redigera innehåll som vi anser bryter mot våra etikettsregler, eller mot någon annan punkt i dessa användarvillkor.

7. SGPPC förbehåller sig rätten att utesluta en medlem, och därmed radera ett användarkonto, om en person bryter mot någon av våra etikettsregler i communityt. Överträdelser mot etikettsreglerna är om en person: uttrycker sig stötande eller nedvärderande gentemot andra personer i sin kommunikation genom communityt; otillbörligt använder sig av information som hon/han kommer över inom communityt; uttrycker falska påståenden om andra personer; använder ett forum, blogginlägg, kommentarsfält eller statusuppdateringar; skapar konto under falsk identitet; trakasserar eller förföljer andra medlemmar; offentliggör dold information om andra medlemmar, personers identitet eller dylikt upprepade gånger; gör mindre förseelser i förhållande till detta dokuments innehåll; vägrar följa instruktioner från SPCI:s personal eller andra auktoriserade moderatorer i communityt; bryter mot någon av de övriga punkterna i detta dokument, bryter mot lag eller annan författning eller uppmanar andra till att bryta mot någon av punkterna i detta dokument eller mot lag eller författning. SGPPC förbehåller sig rätten att själv bedöma om överträdelsen är av den arten att den medför uteslutning av medlem.

8. SGPPC kan presentera erbjudanden, till exempel event eller värdekoder, tillsammans med tredje part, riktad till medlemmar i communityt som mervärden. SGPPC-medlem som inleder en kundrelation med tredje part genom ett sådant erbjudande, accepterar samtidigt att det är med tredje parten och inte med SGPPC som kundrelationen fortlöper och eventuella avtal ingås.

9. SGPPC är byggd för att erbjuda största möjliga tillgänglighet. Men som andra it-system kan plattformen av olika anledningar bli otillgänglig eller på annat sätt visa sig ofullständig. Som medlem accepterar du att använda SGPPC såsom den är både funktionalitetsmässigt och tillgänglighetsmässigt, och accepterar även löpande uppdateringar i såväl funktionalitet och design, teknisk prestanda eller dylikt.

Informationshantering och integritetspolicy

10. SGPPC hanterar all information som medlemmar registrerar i SGPPC med största diskretion. Att ha en trovärdig integritet kring medlemmars uppgifter är lika självklart som nödvändigt för vår verksamhet. Därför säljer eller överlåter SGPPC ingen information om medlemmar till tredje part, såvida medlemmen ej har gett sitt medgivande om annat. Admin tillhandahåller inte heller kontaktuppgifter till medlemmar för kommersiellt bruk av tredje part.

Information som du sparar på ditt konto i SGPPC, kan du redigera eller ta bort genom att logga in på communityt. Du kan också radera hela ditt medlemskonto genom att skicka ett epostmeddelande till admin@spci.se.

Du kan uppdatera och redigera din profil när du vill, genom att logga in med dina användaruppgifter och gå in på «Profil». För att ändra dina sekretessinställningar, väljer du Settings.

Om innehavaren av ett konto avlider, eller av andra skäl inte kan ta ansvar för sitt konto, åligger ansvaret anhörig att kontakta SPCI för avslutande av konto.

11. Vid en första inloggning kan alla andra medlemmar se ditt namn och dina samtliga kontaktuppgifter. Väljer du en sluten profil, under Settings, kan andra medlemmar se din bild, namn, titel, företag på din publika profilsida. Annan information som syns på din publika profilsida är sådant som du väljer att ladda upp eller skriva själv. Dina valda kontakter (contacts) kan alltid se din fullständiga profil.

12. Liksom de flesta sajter tillåter SGPPC att besökare på SGPPC loggas genom cookies. En cookie kan lagra information som används för att till exempel registrera besöksstatistik samt att styra antalet visningar av en annons om sådan finns. På SGPPC används cookies också om du till exempel valt att logga in automatiskt från en specifik dator. Du kan själv välja i din webbläsare om du vill att din dator ska undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att du inte får ut maximalt av ditt besök på SGPPC.

SGPPC använder externa mätsystem för att beräkna trafik och annonsvisningar på sajten. Dessa system tillhandahåller också cookies.

13. Som praxis på internet loggar SGPPC den URL du anländer till SGPPC ifrån, samt den URL som du lämnar SGPPC för. Dessutom lagrar vi varje besökande dators ip-nummer tillsammans med uppgifter om din dators webbläsare och ISP. Ingen information som hämtas in den här vägen delas till tredje part, såvida inte SGPPC avkrävs informationen av polisiär eller åklagarmyndighet.

14. SGPPC kommunicerar med medlemmar på SGPPC genom flera olika kanaler såsom e-post och direktmeddelanden. SGPPC kan också skicka ut information till din angivna e-postadress.

15. SGPPC samarbetar med Payex för kortbetalningar och fakturabetalningar. Ditt personnummer eller andra uppgifter som du uppger eller bekräftar vid betalningen lagras inte på något sätt än för att administrera betalningen och fakturabetalningen.

För mer upplysningar om hur information hanteras, hänvisar SGPPC till http://payex.se/privat/kundtjanst

16. Under särskilda omständigheter kan SGPPC behöva lämna ut personlig information lagrad I SGPPC:s databas till polis-, åklagarmyndighet eller liknande. SGPPC kan även, om vi fattar allvarlig misstanke om brott eller dylikt, eller om SPCI eller någon medarbetare kopplad till koncernen är involverad i någon juridisk angelägenhet, självt ta initiativ för att utlämna sådana uppgifter till juridisk instans.

17. Uppdateringar i SGPPC användarvillkor samt informations- och integritetspolicy som signifikant påverkar medlemmarna på SGPPC, kan komma att göras löpande och kommer då kommuniceras ut via e-mail innan uppdateringen börjar gälla. Medlem som loggar in på communityt efter att uppdateringen kommunicerats, förutsätts genom sin inloggning acceptera uppdateringen.